SELAMAT DATANG DI WEBSITE KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA "BUKUAN BERJAYA (BERSIH SEJAHTERA & BERBUDAYA)"

Jumat, 29 April 2016

DATA PENDUDUK


A.   JUMLAH
Jumlah laki-laki
...................... orang
Jumlah perempuan
...................... orang
Jumlah total
...................... orang
Jumlah kepala keluarga
...................... KK
Kepadatan Penduduk
...................... per km

B.   USIA
USIA
LAKI-LAKI
PEREMP.

USIA
LAKI-LAKI
PEREMP.
0-12 bulan
………orang
………orang

39 tahun
………orang
………orang
1 tahun
………orang
………orang

40
………orang
………orang
2
………orang
………orang

41
………orang
………orang
3
………orang
………orang

42
………orang
………orang
4
………orang
………orang

43
………orang
………orang
5
………orang
………orang

44
………orang
………orang
6
………orang
………orang

45
………orang
………orang
7
………orang
………orang

46
………orang
………orang
8
………orang
………orang

47
………orang
………orang
9
………orang
………orang

48
………orang
………orang
10
………orang
………orang

49
………orang
………orang
11
………orang
………orang

50
………orang
………orang
12
………orang
………orang

51
………orang
………orang
13
………orang
………orang

52
………orang
………orang
14
………orang
………orang

53
………orang
………orang
15
………orang
………orang

54
………orang
………orang
16
………orang
………orang

55
………orang
………orang
17
………orang
………orang

56
………orang
………orang
18
………orang
………orang

57
………orang
………orang
19
………orang
………orang

58
………orang
………orang
20
………orang
………orang

59
………orang
………orang
21
………orang
………orang

60
………orang
………orang
22
………orang
………orang

61
………orang
………orang
23
………orang
………orang

62
………orang
………orang
24
………orang
………orang

63
………orang
………orang
25
………orang
………orang

64
………orang
………orang
26
………orang
………orang

65
………orang
………orang
27
………orang
………orang

66
………orang
………orang
28
………orang
………orang

67
………orang
………orang
29
………orang
………orang

68
………orang
………orang
30
………orang
………orang

69
………orang
………orang
31
………orang
………orang

70
………orang
………orang
32
………orang
………orang

71
………orang
………orang
33
………orang
………orang

72
………orang
………orang
34
………orang
………orang

73
………orang
………orang
35
………orang
………orang

74
………orang
………orang
36
………orang
………orang

75
………orang
………orang
37
………orang
………orang

Lebih dari 75
………orang
………orang
38
………orang
………orang

Total
…...…orang
…...…orang


C.   PENDIDIKAN
TINGKATAN PENDIDIKAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun  yang belum masuk TK
.........orang
............ orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group
........ orang
............ orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah
........ orang
............ orang
Usia  7-18 tahun yang sedang sekolah
........ orang
............ orang
Usia 18-56  tahun tidak pernah sekolah
........ orang
............ orang
Usia 18-56  thn pernah  SD tetapi tidak tamat
........ orang
............ orang
Tamat SD/sederajat
........ orang
............ orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP
........ orang
............ orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA
........ orang
............ orang
Tamat SMP/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat SMA/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat D-1/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat D-2/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat D-3/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat S-1/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat S-2/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat S-3/sederajat
........ orang
............ orang
Tamat SLB A
........ orang
............ orang
Tamat SLB B
........ orang
............ orang
Tamat SLB C
........ orang
............ orang
.................................................................
........ orang
............ orang
Jumlah
........ orang
............ orang
Jumlah Total
................................. orang

D.  MATA PENCAHARIAN POKOK
JENIS PEKERJAAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Petani
............. orang
................. orang
Buruh tani
............. orang
................. orang
Buruh migran perempuan 
............. orang
................. orang
Buruh migran laki-laki
............. orang
................. orang
Pegawai Negeri Sipil
............. orang
................. orang
Pengrajin industri rumah tangga 
............. orang
................. orang
Pedagang keliling
............. orang
................. orang
Peternak
............. orang
................. orang
Nelayan
............. orang
................. orang
Montir
............. orang
................. orang
Dokter swasta
............. orang
................. orang
Bidan swasta
............. orang
................. orang
Perawat swasta
............. orang
................. orang
Pembantu rumah tangga
............. orang
................. orang
TNI
............. orang
................. orang
POLRI
............. orang
................. orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
............. orang
................. orang
Pengusaha  kecil dan menengah
............. orang
................. orang
Pengacara
............. orang
................ orang
Notaris
............. orang
................. orang
Dukun Kampung Terlatih
............. orang
................. orang
Jasa pengobatan alternatif
............. orang
................ orang
Dosen swasta
............. orang
................. orang
Pengusaha besar


Arsitektur
............. orang
................. orang
Seniman/Artis 
............. orang
................. orang
Karyawan perusahaan swasta
............. orang
................. orang
Karyawan perusahaan pemerintah
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................. orang
............................
............. orang
................ orang
Jumlah Total Penduduk                               ............................. orang

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              E. AGAMA
AGAMA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Islam
............... orang
............... orang
Kristen
............... orang
............... orang
Katholik
............... orang
............... orang
Hindu
............... orang
............... orang
Budha
............... orang
............... orang
Khonghucu
............... orang
............... orang
Kepercayaan  Kepada Tuhan YME
............... orang
............... orang
Aliran Kepercayaan lainnya
............... orang
............... orang
Jumlah
............... orang
............... orang

F. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia
................. orang
.................. orang
Warga Negara Asing
................. orang
.................. orang
Dwi Kewarganegaraan
................. orang
.................. orang
Jumlah
................. orang
.................. orang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar